Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNSt. ï5
veel mogelijk, op eene onderscheidene wijs moeten
uitgedrukt worden; en, daar het tevens van belang
is, dat eene zoo wezenlijke eigenschap onzer taal
niet allengskens geheel verloren rake, zoo zal ieder
gereedelijk toestemmen, dal de zacht-lange en
hard-lange <5 en 0, in de spelling, naauwkeurig be-
hooren onderscheiden te worden. En hiertoe ko-
men de volgende regels in aanmerking.
29. r. Heeft de zacht-lange e plaats in on-
gelijkvloeijende werkwoorden, hetzij dezelve tot
den wortel des woords behoore, ais: lezen, treden,
of, door verandering van wortelklinker, ingelijfd
worde, als: wy leden, van lijden, gelegen van
liggen. 2. In werkwoorden, die eenen langen staart
hebben, als: bedelen, benevelen, rekenen, rege
nen, vernederen, beteren, verdedigen, ontzenw
wen enz., gelijk ook in alle hunne afstammelin»
gen. Hiervan echter zijn die woorden uitgezon-
derd, welke van een naamwoord met eene scherp-
lange e afkomen, als: becedigen, beleedigen, betee-
kenen, steenigen , vereenigen enz. 3. In die
woorden, waarin de c verkorting, of verscherping
duldt, als: nevens, neffcm, beziën, bes, bessen,
even, effen, keten, ketting enz.; als mede in het
meervoud van die naamwoorden, welke in het en-
kelvoud de scherp-korte e hebben, als: bevelen vin
bevel, gebeden van gebed, gibreken van gebrek
enz. 4. In het meervoud van alle woorden, welke
in het enkelvoud op htid uitgaan , als: bevalligheden
van btvalligheid enz. 5. In werkwoorden met den
1 5 bas.