Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

sf NEDERDUITSCHE'
hoopen) en k^pen (wcnschen, verlangen), kool
(bloemkool) en kool . viuirkool). Voor de Amsiel-
landeren inzonderheid is dit verschil van klank ge-
noegzaam onmerkbaar; intusschen is het geenszins
willekeurig, maar in den aard tier taal gegrond, en
behoort tot hare bijzondtre eigenschappen. Van
daar, dat hetzelve op de tong van vele Nederlan-
deren, in onderscheidene gewtsren van ons Vader-
land, als in Maaslünd, Zteiand en elders, nog
aanwezig is en blijft stand houden ; niettegenstaande
men geeft, Ucfi, boog., kookt . — been, meen,
brood, droom enz schrijtt, terwijl in de eerste
voorbeelden de zachte ee en oo voorkoujtn.
S4 Dit onderscheid is , nameliik in het spre-
ken, vooral in kleine steden en op het platte land,
alwaar de taal der voorouderen, door den minde-
ren omgang met vreemdelingen, meer oiiverbasterd
gebleven is, vrij duidelijk kenbaar; schoon het, in
het schrijven, veelal verloren geraakt is; ja zelfs,
schoon men daarmede strijdige spelregels uitgedacht
en gevolgd heeft Niet, dat de zacht-lange en
schcrp-lange c en o, ovcral, op dezelfde wijs uit-
gesproken worden ; maar ia het voortbrengen van
de woorden, welke de zachte of harde e of o
vereischen, wordt, vrij algemeen, een kennelijk on-
derscheid gemaakt. Zoo is» om dit slechts met een
paar voorbeelden op te helderen, her kenmerk van
de srherp lai ge e in de gemeene-volkstaal van Am-
sterdam nog aanwezig, daar ojen dezelve, naar den
Vrie-