Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
WP
to
sf NEDERDUITSCHE'
lang, of scherp-lang zljn, b. v. gecf^ week, (zeven
dagen J, zoo wel als been, week (zacht^, kookt ^
zoon, zoo wel als boom, stroom.
§. ao. In geval deze woorden verlengd , of ver-
bogen worden, en derzelver klinkers niet op eenen
\ medeklinker stuiten, moet de verdubbeling der
klinkers naar derzelver zacht-lang , of scherp-lang
geluid geregeld worden. Doch hiervan straks
nader.
at. Ten aanzien der klinkers a en «kan men
aanmerken, dat, daar deze slechts een lang (en
niet, gelijk de c en o, een zacht-lang en scherp-
lang) geluid hebben , dezelve alleen dan behooren
verdubbeld te worden, wanneer zij op eenen mede-
klinker nederkomen, en nimmer, wanneer zij ver-
lengd, of verbogen worden; dewijl, bij voorbeeld,
in daden, laten, paren — duren, muren, vuren,
hetzelfde lange geluid gehoord wordt, als in daad,
laat, paar — duur, muur, vuur. En dit te meer,
daar deze spelling met het gebruik der ouden
overeenkomt, die, schoon zï) de c en o reeds
overal verdubbelden, waar dezelve scherp-lang uit-
gesproken werden, echter algemeen dragen, gra-
ven, hare, jaren, laten, raden, slagen, vragen,
zware, — huren, sturen, turen, vuren, zure enz.
schreven.
aa. Verscheidene, hiermede strijdige regels
zijn door taaioefenaren voorgesteld, en door acht-
bare schrijveren gevolgd. Men zie dezelve grondig
we-