Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
sf NEDERDUITSCHE'
ie, in kuiken kieUn, ruiken, rieken; ook somwij»
len ie en als bestier, bestuur, vier, vuur.
3. Over de spelling met enkele en dubbele
klinkers.
S. 15. Er is misschien geen onderwerp, betref-
fende de spelling in de Nederduitsche taal, waaro-
ver zoo zeer getwist is geworden, als de verlen-
ging, verdubbeling, of zamenvoeging van de klink-
letteren.
§. 16. Wanneer wij, intusschen, den grond on-
zer taal onderzoeken, en de verwantschapte talen
raadplegen, dan moeten wij besluiten , dat er korte,
lange, zacht-korte, zacht-lan^e, scherp-korte, en
scherp-lange klinkers zyn, welke wij mogen on-
derstellen , dat de ouden, in het spreken, altijd
naauwkeuriglijk onderscheiden hebben; gelijk ook
het onderscheid tusschen de zacht-lange en scherp-
lange klinkers reeds vroeg, door hen, in het schrij-
ven in acht genomen is, door de woorden, aan
welke, volgens den Nederduitschen spraakvorm , de
klank van den scherpen langklinker verbonden was,
met eenen dubbelen klinker te spellen, om dezelve
dus van de andere te onderscheiden, waarin de
zachte langklinker plaats had.
§, 17. De klinkletters kunnen, naar haren kor-
ten of langen klank , gevoegelijk dus onderscheiden
worden:
A i»