Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNSt. ï17
schrijfwijs van maaijen, vlei jen, groeijen, gooijen,
bruiden, buijen enz. de verkieslijkste. (f)
§. 13. Ten aanzien van den tweeklank au moe-
ten wij nog aanmerken, dat dezelve dikwerf,
schoon verkeerdelijk als ou uitgesproken wordt; ter-
wijl het oiiderschiid nogtans genoeg kan gekend
worden, als blijkt uit het dauwt ^ van dauwen ^^ en
hij douwt, van douwen.
14 Eindelijk verdient het verschil der oude
en nieuwe schrijfwijs in sommige tweeklanken, als
meda derzelver onderlinge verwisseling, nog kor-
telijk gemeld te worden.
Voor eu bezigden de ouden dikwerf we, en schre-
ven duegde, vrucgdei waarvoor wij deugde, of
liever deugd, vreugd bezigen. Ook schreven zij
ue en ou, voor oe, als gued voor goed, bonk
voor boek- In opzigt tot de verwisseling van de
tweeklanken komt ons die van ei met ai, het
eerfte voor, welke sommigen voorgestaan hebben,
schrijvende hailig, klai, vailig; doch ook deze
schrijfwijs is reeds verouderd, en thans zeggen en
schrijven wij alleenlijk heilig , klei, veilig^*), Eu en 06
worden nog somwijlen met elkander verwisseld, en
onverschillig gebezigd, in genoegte, geneugte, proe--
ven, preuven. Zoo ook eu en de zachte <5 en 0,
in leunen, lenen^ steuren, storen. Wijders ui en
ie
(i) Zie als boven bl. 187.
O Zie als boven bl. 14,-.

i; bl tl} és FMstraat
I AiASiEKDAM
f