Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNSt.
ï3
bruik gftgrond; ikar de ij eigenlijk niets anders,
dan eene dubbele of verlengde i is, welke verdub-
beling, of verlenging, bij al de overige klinklette-
ren plaats heeft, als aa, eb, ij (of ii, gelijk de
ouden schreven) oo, uu. Zoo dat, wanneer de
IJ, of verlengde i, een nieuwe klinker wierd, al
de overige, verlengd zijnde, nieuwe klinkers zou-
den moeten worden, en men derhalve tien klink-
letters in onze taal zoude krijgen.
§. 6. De ouden gebruikten de enkele i ïn letter-
grepen, niet op eenen medeklinker stuitende, als
hi, zi, schriven, enz, In lettergrepen, daarente-
gen, op eenen medeklinker stuitende, en eene ver-
lenging van den klinker vereischende, verdubbelden
zij de I, en schreven miin, ziin^ enz^, waarvoor
wij thans mijn, zijn, enz. bezigen. Doch weldra
begon men, het zij om de verwarring van n
met u voor te komen, het zij sieraadshalve, de
tweede i met eenen langen staart (ij) te schrijven.
En deze schrijfwijs, welke reeds zeer oud is,wordt
thans met regt behouden, schoon dezelve slechts in
eenige gedeelten van ons Vaderland, en wel aan de
Maas, maar bijzonderlp in Zeeland, Vriesland
en Overijssel, in de uitspraak gehoord wordt, ter-
wijl zij elders, en inzonderheid tusschen Noord-
holland en den Rijn, het geluid van den tweeklank
El heeft, hetwelk eene wezenlijke verbastering van
de uitspraak mag genoemd worden. (•J
s. 7.
(*) Zie verder yerbandeling over if Ktdcrduitt.bt Sptllittg^
vaa liaa Hoogieeraar m. bl. cutr.