Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
s INLEIDING.
Schrandere taaioefenaars hebben daarom ook
altijd getracht, 200 veel mogelijk, in het eigeniijije
der laai in te dringen, derzelver bijzondere deelen
te doorgronden en te ontleden, terwijl zij zekere
grondstellingen aannamen, waarnaar men zich,
in twijfelachtige gevallen, te gedragen heeft. Deze
grondstellingen schrijven de wetten in de taal voor,
en zijn d^ volgende:
I, Het taalgebruik, of de eertparige spelling der
beste schrijveren van smaak. Dit gebruik is de hoog-
ste wetgever, in alle talen.
a. De regelmaat der taal, dat is de eenparige
wijs van handelen, in gelijke gevaflen, of de over-
eenkomst der taal.
3. De woordgronding , of afleiding van de woor-
den, welke echter nog in vele gevallen onzeker
is. En eindelijk,
4. De welluidendheid, welke in eene beschaafde
taal van zeer veel gewigt is, maar ook een fijn
gevoel en eenen gezuiverden smaak onderstelt, en
dus de hoogste orozigtigheid Vordert.
S. ï8.
Doch daar woorden, op zich zelve staande, en
buiten zamenhaiig met andere woorden beschouwd,
eigenliik geene taal uitmaken, zoo worde tot eene
spraakkunst, natuurlijk, ook de woordvoeging ver-
eischt, waardoor de enkele woorden fot eene ver-
staanbare rede met elkander verbonden worden. De
Nederdiiitsclie spraakkunst bevat derhalve twee
hiofdzaken, namelijk itspeUing^ndc%'ooriivo(gifig,
NE-