Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
3^8 NEDERD. SPRAAKKUNST.
7iiet altijd uit overtuiging ijverden, niet altijd da
•»aarheid voorstouden, maar dat zij zelfs, volgens
hunne eigene belijdenis, somwijlen de dwaling open-
lijk verdedigden.
S. 287. Doorgaans tracht men de al te lange pe-
rioden door zoogenaamde parenthesen , of tusschen
( ) gevoegde zinnen, of ook door een zegge ik, te
verhelpen; doch de parenthesen zijn eigenlijk niets
anders, dan hulpmiddelen, om de eene of andere
gedachte te plaatsen, voor welke men geene bekwa-
me plaats weet te vinden; en het ingelaschte zegge
ik moet overal, waar hetzelve voorkomt, als een
zeker teeken eener ongeschikte zamenstelling van
den zin beschouwd worden. Doch deze en meet
andere bedenkingen, betrelFende de perioden, behoo-
ren eigenlijk tot den goeden styl en de welsprekend-
heid. Voor het overige moeten de rondheid en
vloeibaarheid der perloden door deu smaak en een
fijn gevoel geleerd worden.
EINDE.