Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page

n ede rduitsjche
dwalen, en zijn des te bereidwilliger, om zich te la-
ten onderrigten.
2. Verhalende periode: hij voorzeker, die onvrien-
delijk, hard, liefdeloos en ontrouw omtrent anderen
is; die zich trotsch en onbarmhartig jegens geringen
en behoeftigen gedraagt; die de smeekende ellende,
zonder aandoening, voor zich gekromd kan zien lig-
gen; die de schamele woning der armoede ongevoelig
kan voorhij treden; die den stervenden moddruftigen
met verachting van zich kan stooten; hij denkt wei-
nig aan de wisselvalligheden des aardschen levens, en
schuift de mogelijkheid uit zijne gedachte, dat ook
zijn lot zich op de voor hem treurigste wijze kan
veranderen, dat ook hij eenmaal tot eene laagte kan
dalen, waarin hij de hulp en den troost van anderen
behoeft.
3. Voorwaardelijke periode: wanneer wij ons, hij
het terug zien naar de vervlogene uren onzes levens,
de menigvuldige weldaden van God dankbaar herinne-
ren, en ons, voor het toekomende, zijner goedertieren
hescherminge al biddende aanbevelen, 0, dan mogen
wij gerust en blijde tot onzen hemelschen Vader opzien,
tn van zijne milde vaderhand nieuwe zegeningen ver-
wachten,
4 Reden gevende periode: zoo gaf Alexander zich,
0 dwaasheid! aan de wanhopigste klagten, aan de
diepste mijmeringen over, dewijl hij zag, dat hij al-
les overwonnen had, en er geene werelden meer overig
waren, om aan zijne magt te onderwerpen.
5. Vergelijkende periode; even ah eene schaduw
v9or-