Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. 7
spreken en schrijven, dan is het niet genoeg,
slechts eenige algemeene taalregels te leeren ken.
nen, maar dan moeten wij, veeleer, het wijduitge-
strekte gebied van zoo vele soorten van woorden
doorwandelen, door middel van welke wij onze
gedachten , op menigvuldige wijzen, uitbrengen en
aan anderen oiededeelen.
§. 15.
De spelregels zijn even zoo min toevallig en wil-
lekeurig, als de overige taalregels. Zij zijn, veeleer,
op het taaleigen gegrond, moeten daarin opgezocht
en daaruit afgeleid worden. De taalleeraar mag
derhalve de taal, zoo min als de geschiedschrijver
de geschiedenis, naar willekeur inrigten; maar bei-
den moeten datgeen nemen, wat zij vinden, en
daarbij het afwijkende en tegenstrijdige in ieder vak
opzoeken, het ware van het valsche afzonderen,
cn de gronden voor het eerste opgeven.
S. 16.
De taalleeraar dringt der natie geene voorschrif-
ten op, maar verzamelt slechts de door haar zelve
van tijd tot tijd gemaakte en in de oorkonden be-
waarde wetten, spoort derzelver gronden en gren-
zen na, wijst de gevallen aan, waarin zij elkander
tegenspreken, of schijnen tegen te spreken, toont
der natie, waar zij, uit overijling, of onkunde,
tegen haren wil, hare eigene wetten overtreedt;
cn laat alles, eindelijk, aan de beslissing van dc
meeste en wijsste stemmen over.
A4 i' T7.