Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. jix
het betrekkelijke voornaamwoord zoo wel als het
werkwoord dikwerf uitgelaten: eene verordening,
den menschen heilzaam, der Godheid waardig, dat
is: welke den wenschen heilzaam en der Godheid
waardig is. 4. üok worden in eenige reden geven-
de volzinnen, behalve het werkwoord 2»}», ook de
voegwoorden daar, dewijl, omdat weggelaten: te
arm , om iets groots te kunnen ondernemen, zag hij
van zijn ontwerp af, voor dewijl, ot daar nij te
arm was, om iets groots te kunnen enaernemen, zoo
zag hij van zijn ontWcrp af,
S. 279. Ook worden twee of meer volzinnen
zamengetrokken door het lijdende deelwoord van
een bedrijvend werkwoord; en wel op de volgende
wijzen:
I. Wanneer zulke volzinnen eenerlei onderwerp
hebben, dan kunnen die, waarin een lijdend deel-
woord met het werkwoord zijn voorkomt, dit wen;-
woord nevens het voegwoord en en de betrekke-
lijke voornaamwoorden die en welke wegiatcn: oe-
wogen door hare tranen gaj ik gehoor aan hare bede,
dat is, ik was bewogen door hare tranen en gaf
gehoor aan hare bede. Ten anker gekomen zijnde
liet ik mij aan land zetten, dat iS, ik was ten an,cer
gekomen en liet mij aan land zetten. Menschen,
verblind door de uiterlijke pracht der aardsche groet-
.heid, dat is, menschen, wehe verblind zijn door de
viterlijke pracht enz.
3. Dit zeilde Heeft plaats in deelwoorden, welke
tnet het ontkennende on zamengesteld zijn: hier-
X »«-