Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
«98, NEDERDUITSCHE
en nieuwheid, welke zi) aan eene rede geven,
inzonderheid voor dea deftigen en verhevenen
stijl, zeer bruikbaar.
S' 277. De bijvoegelijke naaravvoorden, waar-
door twee volzinnen worden zaroengetrokken,
komen, in deze betrekking, eigenlijk als bijwoor-
den voor; en de deel a-oorden, door welke dit zelfde
geschiedt, zijn zoowel verledene als tegenwoordige.
§. 278. Door middel vaa een bijwoord, of als
bijwoord gebruikt bijvoegelijk naamwoord, wor-
den tweè of meer volzinnen samengetrokken,
i., wanneer zij een gemeenschappelijk werkwoord
hebben, en hetzelve in de volgende volzinnen
verzwegen wordt: altoos is de deugd eene bron van
gelukzaligheid, rijk in trtost, vol van streelende
verwachtingen', dat is: zij is rijk in troost enz.
Hoe snel vlieden niet de dagen onzes levens henen,
te snel voor hetgeen wij hier te verrigten hebben,
dikwerf te snel voor onze uitzigten en betrekkingen.
1. Wanneer twee of meer volzinnen, welke
eenerlei onderwerp in denzelfden naamval, maar
verschilleude werkwoorden hebben, met en ver-
bonden moesten '.vorden, dan kan het werkwoord
zijn worden weggelaten: moede van de reis viel
hij in slaap; dat is: hij was moede van de reis
en viel in slaap. 3. Wanneer de eene volzin, als
eene bescluijving van den anderen, door middel
vaa het betrekkelijke voornaamwoord oiwelke^
tot denzelvea terug gevojri wordt, dan wordt
het