Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
Stj)
nimmer iets uit overijling gedaan te hebben, het
welk hij te voren in anderen berispte, hij zij wie
hij zii; voor: geen mensch, hij zij wie hij zij,
kan zich beroemen enz. a. Wanneer geene gepas-
te voegwoorden gebruikt, en dezelve verkeerd ge*
plaatst worden, als: de geneesheer wordt duor de
beschouwing niet alleen, door de ondervinding ook,
tot eenen voornamen arts gevormd, voor: de ge-
ueesheer wordt niet alleen door de beschouwing, maar
ook door de ondervinding enz. 3. Wanneer in om-
schrijvende volzinnen, het woordje dat op eene
zeer onaangename wijze herhaald wordt, als: 29«
mijn broeder niet weten, dat het ons smert, dat hij
niet wil dulden, dat zijn zoon met ons gaat? Som-
wijlen echter is deze herhaling niet alleen geoor-
loofd, maar zelfs noodzakelijk, wanneer namthjk
al de daarin vervatte uitdrukkingen van de eersta
zinsnede afhangen, bij voorbeeld: ik weet, dat
gij het gedaan hebt, dat gij het echter ontkend
hebt, dat gij er nog geen berouw over gevoelt.
6, Over de zamentrekking der volzinnen door
bijvoegelijke naamwoorden, of bijwoorden
en deelwoorden»
§. 276- Somwijlen worden twee volzinnen, door
middel van bijvoegelijke naamwoorden en deel-
woorden, tot eenen volzin zamengetrokken. En
deze zamentrekkingen zijn, wegens de kortheid
en