Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
3I8 NE D E RD ÜI Ï S C HE
11. Met een vergelijkend voegwoord: het den-
ken kan even zoo min van ome natuur gescheiden
worden, als het aantrekken van den zeilsteen, of
het branden van het vuur.
12. Met een toegevend voegwoord: ik heb ge-
slapen, hoe zeer ik voornam niet te slapen.
13. Met een tijdsopvolging aanduidend voeg-
woord : wij sterven reeds, terwijl wij wanen nog
eene lange loopbaan voor ons te zien. Nu scheen
zij geheel gevoel, dan hield zij zich onaandoen-
lijk, cn eindelijk brak zij in deze woorden uit.
Eer ik nog gelegenheid had, om hem te waar-
schuwen , was hij reeds in gevaar, om voor de
verzoeking te bezwijken. Naauwelijks was hij in-
gesluimerd, toen cm helsch geraas hem weder
wekte.
275. Het spreekt van zelf, dat bij het be-
zigen van zamengestelde volzinnen, ook dikwerf
feilen begaan worden. De voornaamste zijn, i,
wanneer de leden der volzinnen niet op hunne
plaats staan, en daardoor duisterheid en verwar-
ring veroorzaakt worden, als: ik zend u hier ne-
vens eenige jonge groenten, om aan uw verlangen
te voldoen, als een blijk der vruchtbaarheid van
mijnen tuin, met de eerst varende schuit; voor:
om aan uw verlangen te voldoen, zend ik u hier
nevens eenige jonge groenten, als een blijk der
vruchlbaaihcid van mijnen tuin, met de eerst va-
rende ichutt. Geen mensch kan zich bttoemen,
Slim- •