Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. stf
«tndat hij, na zijnen arbeid, eenen verkvihkendcn
slaap geniet.
5. Met een rede voorzettend voegwoord: voor
eerst was het weder niet gunstig ont te reizen, ten
andere ontbrak het mij nog aan eenige noodwendig-
heden, vervolgens kwamen nog eenige andere ver-
hinderingen tusschen beide, en eindelijk hield ook
de oorzaak der reize op.
6. Met een verklarend voegwoord: de ondsrvin-
ding leert ons, dat de zinnelijke vfrmaken zelden
geheel onvervalscht genoten worden, dat is, dat zij
dikwerf walging, of verdriet, ten gevolge hebben.
7. Met een besluitend voegwoord: hij verdient bij
niemand geloof; verontrust u derhalve niet over het-
geen hij van u mogt gezegd hebben. Ik hai pen, pa-
pier , noch inkt, gevclgelijk konde ik u niet schrijven.
8. Met een tegenstelling aanwijzend voegwoord:
het is waar, dit gevoelen is reeds oud; doch men
moet niets verwerpen, omdat het oud, cn nias voor-
Staart, omUat het nieuw is.
9. Met een uitsluitend voeffwoord; alles giny
goed met hem, behalve dat hij nu en dan, door
ont^eueldheid, verhinderd werd, zijne zaken zelf
waar te nemen- Ook roet zonder, in de onbepaaJ«
de wiis met het woordje te: ik zal haar helpen,
zonder te weten, of zii het verdient
10 Met een voorwaardelijk voegwoord: gij
zoudt u moeten schamen, wat,neer de wereld wi t,
dat gij zulk een ellendige slaaf w^cr driften zijt.
lU