Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 (nederduitsche
enterveti? Hier heeft de verhalende en vragende
vorm tegelijk plaats.
374. De zamengestelde volzinnen zijn zoo
veelvuldig, als er betrekkingen tusschen twee eu
meer volzinnen zijn, welke door voegwoorden
kunnen aangeduid worden, derhalve even zoo veel-
vuldig, als er soorten vau voegwoorden in eene
taal zijn. De volgende vootbeelden strekken ter
opheldering.
i. Met een verbindend voegwoord: de donkere
wolken verdwenen, en de heldere hemel startte ons
nieuwen moed in. Stelen mag ik uiet\ ook schaam
ik mij te bedelen. Hi) is niet alleen roekeloos,
maar hij is ook inderdaad slecht.
tt. Met een verhalend voegwoord: de vorst wil-
de, dat in ieder gewest van zijn rijk opzieners
over de scholen benoemd, dc noodige leerboeken ver-
vaardigd, en bekwame schoolmeesters aangesteld
zouden worden. Somwijlen ook met eene omzet-
ting: dat hij een goed schilder is, wist ik reeds
voorlang.
3. Met een oogmerk aanduidend voegwoord: ik
gaf hem de noodige brieven van aanbeveling mede,,
ten einde hij des te gemakkelijker in zijne onderne-
ming zoude slagen. Hij ontweek alle zinnedjk ver-
maak , om zich aan hoogerc geneugten geheel te kun-
nen toewijden.
4, Met een reden gevend voegwoord: de Land-
man ontwaakt dsorgaans gezond en opgeruimd,
ornm