Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
s INLEIDING.
gen, dewijl iedere verwaarloozing daarvan de be-
reiding van liet oogmerk des schrijvers verhindert.
Ook het denkbeeld van schoonheid maakt het
rioodzaketijk , dat men zich in eene zuivere en regel-
matige spelling oefene. De regelirsatigheid in de
spelling is voor den goeden stijl hetzelfde, wat de
regelmatige teekeiiing van de enkele deelen voor
den beeldenden kunstenaar is, met dit onderscheid
alleenlyk, dat de schoonheid bij dezen de hoogste,
maar bij den schrijver slechts eene ondergeschikte
bedoeling is Dit echter geeft den laatsten gecne
vrijheid, om haar geheel te verwaarloozen; want,
schoon eene spelfeil eene schriftelijke voordragt niet
zoo zeer misvormt, als de misteekening van eenig
lid een Venusbeeld zou wanstaltig maken, zoo blijft
zij nogtans eene feil, welke men moet vermijden.
Menigvuldige gebreken van dien aard, zij mogen
uit verwaarloozing en onwetendheid, of uit zucht
om bijzonder te wezen, ontstaan, kunnen een
anders goed geschrift zoodanig misvormen, dat het
voor iederen lerer van smaak en fijne gewaarwor-
ding even zoo ondragelijk is, als voor den kunste-
naar eene schilderij, waarin ieder lid, ieder enkel
deel misteekend is, hoe schoon, voor het overige,
de vinding en aanleg van het stuk mogen wezen.
§. 14.
Wanneer wij onze taal wel willen leeren spreken
cn schrijven; wanneer wü zoo ver in dezelve wil-
len verderen, dat wij in staat zijn , om voldoende
reden te geven, waaioai wij zoo en niet anders
spre-