Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 309
der deel der rede wordt ingenomen. Doch behal-
ve deze worden er nog andere verjdaatsingen ge-
bezigd. Zoo plaatst men, bij voorbeeld, 1. het
voornaamwoord achter het bijwoord: vil mij nu
deze ook ontrouw worden? ». den vierden naamval
voor den derden : ontneem dezen eenigen troon dien
ongelukkigen man niet,
259. De omzetting van geheele zinsleden
heeft niet enkel uit hoofde van den nadruk plaats,
maar geschiedt ook overeenkomstig met hei gewo-
ne gebruik des gemeenen levens. Deze omzetting
bestaat voornamelijk daarin, dat het laatste lid d»
plaats van het eerste inneemt, bij voorbeeld: waar-
em hij het gedaan heeft, begrijp ik niet. Dat hij
heden komen zal, weet ik,
260. Dat intusschen de omzetting ook hare
grenzen moet hebben, en dat zij, zonder verstand
gebruikt, eene rede gebrekkig en onverstaanbaar
kan maken, is uit het boven aangevoerde reeds af
te leiden, en kan uit het volgende nader blijken.
a6i. Somwijlen bezigt men zoodanige om-
zettingen, waarbij de vierde naamval onkenbaar,
cn de zin derhalve twijfelachtig wordt; hetwelk
in het enkelvoud bij vrouwelijke en onzijdige', en
in het meervoud bij alle zelfstandige naamwoorden
het geval is; en hiervoor behoort men zich zorg-
vuldiglijk te wachten, bij voorbeeld: eens beweent
uw graf de liefde. Hier wordt het onzeker, wel-
ke de vierde, en welke de eerste naamval is, en
V 3 g*-