Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. 5
behoorlijke plaatsing van dezelve, om daarmede
eenig denkbeeld uit te drukken.
§» ii.
Het eerste dezer twee hoofddeelen der spraak-
kunst noemen wij spelkunst; en door deze verstaan
wij de wetenschap, om eene taal en derzelver en-
kele klanken, welke bij het spreken gehoord wor-
den , met de ingevoerde schriftteekenen wel en re-
gelmatig te schrijven.
IS,
Men moet, het is waar, de regelmatigheid, zoo
wel in het spreken als in het schrijven, in acht ne-
men, dewijl men door beide hetzelfde einde bedoelt,
namelijk algemeene verstaanbaarheid. De laatste kan
echter als noodzakelijker beschouwd worden, dan
de eerste. Deze immers bepaalt zich slechts tot
weinige personen en tot weinige voorbijgaande
oogenblikken; waarom de taalfeilen, welke ondqr
het spreken begaan worden, voorbij snellen, ter-
wijl omstandigheden j houding en gebaren de duis-
terheid verminderen, welke daardoor anders ligte-
lijk zoude kunnen veroorzaakt worden»
IS-
Het regte gebrnik van de schriftteekenen heeft
eenen veel grooteren werkkring, zoo wel ten aan-
zien der personen , als in opzigt tot de tijden^ voor
welke zij geschikt zijn. En daarom is het eene
dubbele verpligting, zich op regelmatigheid en zui-
verheid , te dezen aanzien, zorgvuldigUjk toe te leg-
A 5 gen.