Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst. 301
doch', zoo ook echter, daarom, evenwel, gevolgelijk,
anders, veel meer, nogtans, toch en daarentegen,
wanneer zij niet aan liet begin van eenen volzin
staan: zijne broeders moeten eerst hunne toestemming
geven, want zij zijn zijne medeërfgenamen, niet:
want zij zijne medeêrfgenamen zijn. De deugd
veredelt, maar de ondeugd schandvlekt. Ik heb
het niet verzuimd, ik heb veel meer alles gedaan,
wat i» mijn vermogen was. Men verwachtte, dat
hij zich daarover zou wreken, en hij heeft daarente-
gtn enz.
§. 345. 2. De andere soort van woordschikking
is de vragende, dus genoemd, omdat zij bijzonder
in vragen gebezigd wordt, schoon zij ook in an-
dere gevallen voorkomt, gelijk straks zal blijken.
Zij beslaat daarin, dat het werkwoordhiVr dc plaats
van het onderwerp der rede inneemt, welk laatste
hetzelve onmiddellijk volgt, daar het anders voor
het werkwoord komt, gelijk in de boven genoemde
verhalende woordschikking plaats heeft. Deze ver-
plaatsing geschiedt, omdat het werkwoord hier ais
het onbepaaldste en tevens gevvigtigste deel der rede
aan'?emerkt, en gevolgelijk te re.Jt aan het hoofd
dcrzelve gesteld wordt, ten einde daardoor de aan-
dacht ganschehik tot zich te trekken.
§, 246. Zij wordt gebezigd, i. in onmiddellijke
vragen; zoo wei zonder vraagwoorden: vindt men
wei razen zonder doornen ? Htbt gij hem oost gespro-
ken? Is hij ket? Zal uw vriend komenP Spreekt
men