Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
Em
«98, NEDERDUITSCHE
in hunne volle helderheid en uitgebreidheid voor-
stelt, maar dezelve langzamerhand en trapswijze
ontwikkelt.
218- De natuurlijke schikking der woorden is
die, waarbij men het onderwerp der rede met des-
zelfs verschillende wijzigingen en bepalingen voor-
aan plaatst, en daarop de werking en eigenschap
des onderwerps, bestaande in het werkwoo^ met
deszelfs bepalingen, laat volgen, als: dat leven is
iang, hetwelk het groote doel des levens bereikt.
De waarlijk wijze man volgt de voorschriften der
deugd,
aip. Alle woorden, welke ter nadere bepa-
ling en omschrijving van een zelfstandig naamwoord
dienen, worden voor hetzelve geplaatst, en wel in
deze orde: drie schoone paarden; onze drie schoone
paarden; deze onze drie schoone paarden; alle deze
onze drie schoone paarden.
aao. Wordt er een voorzetfel bij gebruikt,
dan gaat dit voor al de overige woorden; in alle
deze omstandigheden; met de beste m edelste
oogmerken. Ook worden de bijvoegelijke naam-
woorden èn deelwoorden, eenen naamva'1 beheer-
schsnde, voor de zelfstandige naamwoorden ge-
plaatst: die lang verwac'-te., haar heilzame geneeswid'
delen; deze arme, uwe hulp behoevende man. De ge-
vallen, waarin het bijvoegelijke naamwoord achter
het zelfstandige staat, zijn reeds S. 40 opgege-
ven.
aar.