Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
s INLEIDING.
alle geleerde genootschappen, en dus de taal der
natie zelve wordt.
S. 8.
Wanneer men nu uit dezen tongval zekere, op
gronden steunende, en als zoodanig erkende, voor-
schriften afleidt, naar welke de woorden gevormd,
veranderd, zaraengevoegd, gesproken en geschre-
ven moeten worden, dan verkrijgt men taalregels.
Eene verzameling van deze taalregels noemen w\J
spraakkunst.
Ook in de onderscheidene gewesten van het Bar
taafsche Gemeenebest hebben onderscheidene tong»
vallen plaats; en het is bijzonderlijk de Hollandsche
tongval, welke in de scholen taalkundig onderwe-
aen, en door het beschaafde en geoefende gedeelte
van Nederlands inwoneren , in het spreken en
schrijven, gevolgd wordt,
10.
Daar iedere taal uit woorden zamengesteld is,
zoo bepaalt de spraakkunst zich tot twee hoofd-
zaken, namelijk, tot de woorden afzonderlijk be-
schouwd, en tot de zamenvoeging van dezelve»
De eerste bestaat derhalve in de regte keus van de
letteren, waaruit een woord gevormd wordt; de
andere in de regte keus van de woorden, en in de
be-