Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. api
TWEEDE HOOFDSTUK.
OVER DE ORDE, WAARIN DE WOORDEN
IN ÊENE REDE OP ELKANDER
VOLGEN.
I. Over de schikking der woorden in hst
gemeen.
ai6 Wanneer wij spreken, dan drukken wij
onze gewaarwordingen en voorstellingen door woor»
den' hoorba:ir uit, en ons oogmerk daarme Ie is,,
diezelfde gewaarwordingen en voorstellingen bij an*
deren te verwekken. Intusschen kau het niet on»
verschillig zijn, hoe en waar wij on^e woordea
plaatsen, maar zij moeten, in eene behoorlijke or«
de, op elkander volgen, en tot zinsneden en vol-
zinnen bij elkander gevoegd worden, zoo al» het
einde, waartoe wij «preken, vordert.
§. 317. De schikking der woorden in eene rede
hangt van di; schikking der vo'rstellingen en be-
grippen af. De Nederduitsche taal heeft tot eene
grondstelling aangenomen, dat meo, in de rang-
schikking zijuer voorstellingen, van het minder
bepaalde tot het btpaaldere moet overgaan, zoo dat
de reile eene ware opklimming is, overeenkomsrjg
met dea aard en de wetkiug van het meuschenjke
verstand , hetwelk zich de denkbetilden met terstond
Ta ia