Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ s p p. a a a k u n s t. ss5
fuet, of alleen door en en o/verbonden zijn, een
cn hetzelfde voorzetsel bij zich hebben, dan kan
hetzelve bij ieder zelfstandig naamwoord herhaald,
of slechts eenmaal gebezigd worden, bijvoorbeeld:
door list, bedrog cn verraad, of: dcor Uit, door
bedrog, en door verraad.
«04. Wanneer iets met zekeren nadruk ge-
zegd, en verscheidene dingen als opgeteld en aan-
gewezen worden, dan kan de herhaling van het
voorzetsel noodzakelijk worden, by voorbeeld:
over uvfc, over hare, en over mijne eigene zaak heb
ik gesproken; op u en op mven broeder zal het ge
wroken worden. Zyn de zelfstandige naamwoor-
den door deels, het zij, noch, niet alleen, of an-
dere voegwoorden, verbonden, dan wordt de her-
haling volstrekt gevorderd, als: het is hetzelfde,
of het door tt, of door hem geschiede; hij is noch
met goedheid, noch met hardheid te regeren; niet
alleen voor u, maar ook voor haar, kcb ik gesprO'
len, enz.
305. Wanneer twee voorzetsels onmiddellijk
op elkander volgen, dan wordt daardoor eene on-
dnideliikheid eu onaangename hardheid veroorzaakt,
als: met van inkt doortrokkene pennen kan men
niet goed schrijven, beter: met pennen, welke van
inkt doortrokken zijn, enz. Zij werd door met
bloed bevlekte handen aangegrepen, beter: zit werd
door nog met bloedbevlekte, of: door zijne, ook:
door die, met bloed bevlekte handen aangegrepen.
2o6, Sommige voorzetselen worden altcot
ach-