Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
(NEDERDUITSCHE
uïtJruklcing te versterken, als: hoe gelukkig zoudta
zij niet geleefd hebben! wat heb ik van hem niet ai
gehoord i enz. Maar d?twerf wordt het overtollig
en geheel verkeerd gebezigd, als: tf^A, hoe koud
ten ik nietl enz, (*)
H. OVER DK VOORZETSELEN«
203, Daar bij de, in het eerste Deel^ gege^
vene beschrijving van den aard en de beheersching
4er voorictselen het meeste en noodzakelijkste ge-
zegd is, zoo maken wij hier nog slechts de vol-
gende aanmerkingen. Wanneer twee of meer zelf-
standige naamwoorden, welke of in het geheel
niet,
(*) Voorheen phgt men ook in onze, even als in de Griek*
sche en Fransche taal, ovcral, behalve bij de onbepaalde wijs
der werkwoorden en de deelwooi'den, twee ontkennen Je woor-
den te bezigen, om daarmede te «terker te ontkennen. Zoo zei-
de meiT, bi; voorbeeid, met ons ontkennend , voor het oude
nt y dat is n\et: hij en kan ^ of bij ne kan y voor: bij kan niet\
en dit is nog aanwtzig in ons ten zij,, ten ware ^ eigenlijk '/ en
stijy V »» ware t voor; het en zij y b^t en ware , dat is: indien
bet niet zij ^ indien bet niet ware. Maar men zeide ook hij en
kan niet y ik en weet niet',, of: hij ne kan niet^ ik ns weet niet»
Van welk #», voor««, in den zin van niet, hooft, vondel , en
anderen zich dikwerf bediend hebben. Zoo lezsn wij ook, in
opzigt tot de dubbele ontkeaning, bij vondel, {Virgil.^^ bl, 413):
dewijl bij nergent niet
Den Stbntttr van den schicht y noch zijnen schuilhoek lèiet.
Doch dit wordt door het tegenwoordige gebruik niet voorge»
scaaK.