Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst. 083
Goed, ligt, kwaad, slecht, moeijelijk, gemakkelijk
enz. vergenoegen zich, in zekere gevallen, met
de onbepaalde wijs, zonder te, a\s'. gij hebt goed,
ligt zeggen, het is hier goed wonen, slecht zitten,
moeijelijk gaan, gemakkelijk liggen, enz.
izoo. I^Iet woord zonder, als bijwoord gebe-
zigd, heeft, om de kortheid, dikwerf de onbe-
paalde wijs der werkwoorden met te bij zich, als:
zij kon daarvan niet spreken, zonder te schreijen,
dat is, zonder dat zij schreide. Kon hij zich zoo
hooren beschuldigen, zonder te antwoorden ? Ik sprak
met hem, zonder te weten, wie hij was, dat is,
zonder dat ik wist, enz.
20£. Wanneer eene ontkenning plaats heeft,
welke in het werkwoord reeds opgesloten ligt, mag
dezelve niet herhaald worden, bij voorbeeld: hij
ontkende, het niet gedaan te hebben, of dat hij het
niet gedaan had, voor: hij ontkende het gedaan te
hebben, of dat hij het gedaan had. Zelfs, wanneet
de ontkenning niet zoo duidelijk is, als: wacht u,
het niet te zeggen, voor: wacht u, het te zeggen,
§. 202. Wanneer een werkwoord eene ontkenning
behelst, of wanneer eene ontkenning in hetzelve
opgesloten ligt, en de volgende daartoe behooren-
de uitdrukking insgelijks ontkennend is, dan heeft
eene dubbele ontkenning, als eene soort van toe-
stemming en bevestiging, plaats, bij voorbeeld:
dat belet niet, dat hij het echter niet zou gezegd
hebben; daar was niemand, die niet hartelijk lachte,
«nz. Somwijlen strekt niet, om de bevestigende
wit-