Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm
tSa
«98, nederduitsche
m
alleen gebezigd, bl) voorbeeld; hij spreekt beval-
lig; zij zitnit verrukkelijk; of de wijs van werken
wordt tusschen twee dingen verdeeld, en wel in
eene gelijke, of ongelijke maat. Het eerste ge-
schiedt door de woordjes zoo en als, b^ voor-
beeld: gij schrijft zoo fraai als hij. Het andere
heeft plaats, wanneer aan de eene zaak zekere
werking, in eene grootere of mindere maat, toe-
gékend wordt, dan aan de andere; hetwelk door
den vergrootenden trap des bijwoords met dan
geschiedt, als; zij zingt liefelijker dan hij.
§• 198, Wordt de eene zaak, ten aanzien dezer
werking,- boven alle overige zaken van dezelfde
soort verheven, dan geschiedt dit door middel
van den overtrefFenden trap, met ten eu op het,
als: ik heb het hem ten ernstigste, ten nadrukke-
lijkste aanbevolen , ten sterkste gezegd; ook op het.
ernstigste, op het nadrukkkelijkste ; of zonder voor-
zetsel: zij zingt het beste.
§. 199. Dikwerf moet de beteekenis van een
bijwoord, of als bijwoord gebezigd bijvoegelijk
naamwoord, door een werkwoord volledig gemaakt
en verklaard worden; en dit geschiedt door de
onbepaalde wijs ntet te, of om te; en wel bij zul-
ke bijwoorden, die eene mogelijkheid, ligtheid,
moeijelijkheid, noodzakelijkheid, pligtmatigheid,
begeerte enz. aanduiden, als: mogelijk te doen;
ligt te raden; zwaar, moeijelijk, tc zeggen; hard
te bijten; verpligt te geven; bereid te volgen; be-
geerig te zien enz., ook bigeerig om te zien enz.
Goed