Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
ruwer en zinnelijker eene natie is, des te armer en
harder is iiare taal; hoe bloeijender en beschaafder
zij is, des te woordenriiker, iirachtiger en bevalüger
zal hare taal zijn. Dc taal eens volks is derhalve
het ware afdruksel van deszelfs karakter en be-
schaafdheid.
§. 6.
Maar er heeft ook bij een en hetzelfde volk nog
eene andere verscheidenheid in de taal plaats: lucht-
streek, levenswijs, gesteldheid des lands,bezigheid
der inwoneren, en vele andtre plaatseliike en toeval-
lige omstandigheden zijn , zells in de enkele gewesten
van een land, onderscheiden, en hebben eenen aan-
merkelijken invloed op de taal. En uit deze ver-
scheidenheid ontstaan de verschillende tongvallen,
welke in de taal van ieder volk plaats hebben.
7.
Deze verschillende tongvallen zijn niet alle eveu
goed en volkomen. Beschaafdheid en smaak gaan,
namelijk, in de onderscheidene gewesten van een
land, en bij onderscheidene omstandigheden, niet met
eenen gelijken tred voort; maar het eene gewest
streeft het andere in volkrijkheid, welvaart en ver-
lichting voorbij. Daardoor overtreft het eene gewest
het andere, in de vorming vaii den smaak. Ea dit
heeft eenen onvermijdelijken invloed op de bescha«-
ving van de taal zelve; zoo dat de beste tongval
tevens de algemeene taal van alle schrijvereu, van
A a alle