Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. a8i
«iet heeft de wangen rood, in plaats s%nhijheef^
Toode wangen, dewijl rood hier eigenlijk tot ■wangen,
en riet tot het werkwoord hebben behoort.
195. Ook kan, in sommige gevallen, het
bijwoord zoo wel tot het lijdende voorwerp, ala
tot het werkwoord betrekkelijk gemaakt worden;
zoo zegt men ook, bij voorbeeld: hij beichrijft
hem eenvoudig, waarbij het denkbeeld eei.er een-
voudige beschrijving natuurlyk verwekt wordt;
doch daar het bijwoord hier ook op het lijdende
voorwerp betrekkelijk gemaakt kan worden, en
hierdoor derhalve dubbelzinnigheid zou kunnen
ontstaan, zoo neemt men, wanneer het bijwoord
eenvoudig niet op beschrijven, maar op hem moet
toegepast worden, deze dubbelzinnigheid, door
eene nadere bepaling, v*eg, en men zegt: hij be-
schrijft hem als eenvoudig, of als eenen eenvoudi-
gen man,
196. De bijwoorden staan altoos daar, waar
hunne werking vereischt wordt, en wel gemeen-
lijk voor ,het woord, waarop zij betrekking heb-
ben, als: het is een altoos werkzaam man, niet:
het is altoos een werkzaam man. Het is ons niet
geoorloofd, dit te doen, beteekent iets anders, dan:
het is ons geoorloofd, dit niet te doen.
S. 197. Een bijwoord wordt, even als ten aan»
zien vau de bijvoegelijke naamwoorden plaats
keeft {*), of als in betrekking tot zekere werking
al-
C) zie S. 57 en 58.
S 5