Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
(nederduitsche
dere Idst op zich zelf is, en afzonderlijk aange-
wezen wordt. Maar maakt deze zelfde hoeveel-
heid tarw eenen enkelen vergaderden hoop uit,
dan wordt zij in het enkelvoudige getal uitge*
drukt, en men zegt: vier last tarw, daar is (niet
daar ziin) vier last tarw, (*)
188. Zoo zegt men ook: daar zijn honderd
guldens, wanneer men honderd enkele guldens be-
doelt; maar wanneer men slechts op de hoeveel-
lieid van geld ziet, en de waarde van honderd
guldens in andere geldstukken toetelt; ja zelfs,
wanneer het toegetelde geld in enkele guldens be-
staat, en men alleen de verzameling van het geld,
de som, en niet de bijzondere munt bedoelt, dan
zegt men: daar is honderd gulden. Hetzelfde
beeft plaats ten aanzien van gewigten, bij voor-
beeld: tien ponden koffij, w-anneer ieder pond af-
zonderlijk gewogen en gepakt isj maar: een baal-
ije koffij van honderd pond. (f; '
' 189. Omtrent het woord beide moet aange-
merkt worden, dat, waneer twee tezamen geno»
mene dingen als een geheel beschouwd worden,
mert'betzelve in het enkelvoudige getal gebruikt,
al»:.«<• zeide mijnen geneesheer^ dat ik sterk ge-
z-iveft en vel geslapen had', beide is goed, ant-
woordde hij. Dit echter heeft alleen dan plaats,
wan-
(*) zie f.. tïn ÏATE, JlanUUiag cnz. D. I. bl. 3y<5.
ft) Zie als boven. „ ten edel onderscheid zegt ten kati,
s» hetwelk in gee.ie andere laal voorhanden is'"