Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
*t6
ne del^düitsc he
stuk 3, vers 2 enz.; in welk geval de getallen
liefst met cijferletteren, en niet met woorden uit«
gedrukt worden.
183. De urengetallen hebben dit bijzonders,
dat het woord uur, of bij dezelve gevoegd, of
daaronder verstaan wordt; terwijl, in het eerste
geval, het meervoudige ure» een werkwoord irt
het enkelvoud bij zich heeft; en in het laatste
het telwoord, somwijlen, eea voorzetsel ont»
vangt, en verbuiging ondergaat. Met het woord
uur: het is twee, drie, vier uren enz ; het welk
bij uitlating gezegd wordt, en zoo veel beteekent
als: het is zoo laat, dat de klok twee, drie uren
slaat, of geslagen heeft. Zoo ook: hij kwam na
drie, voor vier uren, en vertrok weder om vijf
uren, ook tc vijf uren, dat is, hg kwam, nadat
de klok drie uren geslagen had, enz. Zonder
het woord uur\ het slaat drie-, de klok sloeg half
zes, enz. Zoo ook: hij kwam voor vijven, ert
bleef tot na zessen.
§. 184. Ook worden de telwoorden, het zij be-
paalde of onbepaalde, met de daarbij gevoegde
zelfstandige naamwoorden, op tweederlei wiis,
verbonden, i. door middel van de voorzetsels
van, uit, of onder, als: een van de zeven-, twee
van ons-, velen uit dit gezelschap; e§nigen onder
u; een van beiden enz.; a. door middel van den
tweeden naamval, als: een der dieven; vier der
inwoner en', eenigen uwer vrienden; de eerste der
benoemden', velen onzer bekenden,
i» 185.