Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 275
andere strekt: ik mem hem mijnen vader; hij heet
(noemt) mij zijnen vrtend; H heb hem pieter ge-
dgopt (bij den doop pieter genoeaid); welke werk-
woorden dan, in den lijdeuden vorm, twee eerste
naamvallen vorderen.
,i8i. De bepaling van tijd wordt door den
vierden naamval uitgedrukt, en wel, i- op de
vraag wanneer? Hij lieerde den zeiden dag na het
overlijden zijner zuster terug; 2. op de vraag
hoe lang? Ik h(b reeds den ganscheu dag r.aar ü
gewacht; het kind leefde maar zes maandm; 3. op
de vraag hoe dtkweif? Ik zie hem alle dagen, alle
uren enz. Zoo ook de grootte, breedte, zwaar-
te, waarde en prijs van eenig ding, als: hij is
eenen duim gcjrotid; het kost eenen gulden; het
weegt een pond enz. Ook in ve scheidene an-
dere gevallen wordt de vierde naamval gevorderd ^
doch dan hangt dezelve van de voorzetselen af.
Zie Deel I, bij de voohzetselen.
F. OVER DE TEL WOORDEN.
S. i8a. Schoon de telwoorden, even als de bij-
voegelijke naamwoorden, gemeenlijk voor hunne
zelfstandige naamwoorden geplaatst worden, als:
honderd guldens; drie dagen, enz., zijn er echter
eenige gevallen, waarin de telwoorden achteraan
komen, als: in het jaar een duizcud ach' hjndcrd
en vier. Zoo ook bij dc gcwonc wijS van plaut-
sen in een boek aan te halen, als. èoik i, hoojd-
S a stuk