Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 273
aitoctó de eerste wordt: ik zocht u; ik zag hem; zij
vonden eenen schat; de storm vernielde mijne woning\
en iii djn lijdenden vorm: gij werdt gezocht; hij
werd gezien en^. Hiertoe behoort ook liet werk-
woord laten; met de onbepaalde wij'? van cen ander
werkwoord bij zicht laat mij schreijtn; laat hem
loopen; laat ons gaan enz., niet laat ik^ lajt hij^
laten mj. Zij lieten hem ga^ny ook met den
vierden naamval der zaak; laat hem uwe ware mee-
fjing niet hegrijpen; waar echter de tweede vierde
naamval van de onbepaalde wijs des werkwoords af-
hangt.
S. 178, baar de meeste wederkeerige werkwoor-
den ware bedrijvende ^verkvvoo^den zijn, welker
werking tot^ den werkenden persoon terug gevoerd
wordt, zoo moet het wederkeerige voornaamwoord
hier ook in den vierden naamval staan: ik bezin mtj^
ik schaam mij; ik verheug mij; ik verveel mij»
Maar, daarentegen, ik herinner het mij; ik vcriro'JW
het mij ioe\ waar mij de derde naamval is, omdat
ziek iets herinneren^ en iemand iets toevertrouwen
den vierden naamval der zaak en den dcrtfen des
per-
i .
(•) t.. ten kate hccfc gcstcId» dat Iaat ik gsan, Uttn xoij
raati, enz. zoo veel is als Jat ik ga, dat voij gaan^ maar dac
laat mij gaatt^ laat ont gaan enz, beccekent laat tae^ dat ik ga ^
dat wij gaan; doch de kundige na nn inga heeft bewezen,
dat mcH: hec zif verzoekende, het zij aansporende, ot toeUton.
de, altoos moet zeggen: laat m»/» ors et;z. Zie de Werken
van dt Maatschappij der ï^idtrlandichi Utttrkundt 0, L , bl« 57
eu verv.
s