Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
s INLEIDING.
§. 3.
Deze woordentaal is niet op de gansche aarde de«
zelfde. De geregelde geluiden der stem zijn zoo
veelvoudig en verscheiden, als de in verschillende
knden bij elkander wonende menigte van menschen
zelve is; of, met andere woorden: \yij hebben ver-
schillende talen. De menschen, welke, bij eene ge-
meenschappelijke afstamming,hunne voorstellingen
door eenerlei geluiden en op eenerlei wijs uitdruk-
ken, worden een volk, of eene natie genoemd; en
hunne taal heet dan, in betrekking tot hen,
moedertaal.
%. 4.
De verschillende lotgevallen der volkeren hebben
eenen aanmerkelijken invloed op de talen. Zij ont-
staan , ondergaan veranderingen, en verliezen hun ge-
heel aanwezen. Zoo ook verandert hunne taal, of
geraakt, als volkstaal, verloren. Van daar is het,
dat eenige talen thans niet meer van geheele volkeren
gesproken worden, en andere, daarentegen, nog im-
mer het algemeene middel der uitdrukking van voor-
stellingen voor geheele natiën zijn. De eerste hee-
ten doodc, de laatste levende talen.
S- 5.
Niet bg ieder volk is de taal even voJkoraen. Zij
staat in het naauwste verband met den bij hetzelve
plaats hebbenden trap van beschaving. Hoe armer,
ruwer