Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. säg
i6S. Wanneer een zelfstandig naamwoord, in
den eersten naa'tival staande, door midtiel van het
woordje a/s, met een ander naamwoord vergeleken,
of daardoor nader verklaard wordt, dan stnan bei-
den in den eersten naamval, bij voorbeeld: Aif bloeit
als eem rno^\ zii leven als hroerlers-, wij willen als
vrienden handekn', hii sneuvelde als ee» held, enz.;
alwaar dit als niet mag weggelaten worden, naardien
zij leven broeders, hij sneuvelde held, enz. gebrekkig
en onverstaanbaar zonde wezen.
§. 169 P.ij de wederkeerige werkwoorden is het
dikwerf twHfelachtig, of het naamwoord, dat ah
voor zich heeft, in den eersten, of in den vierden
naamval, moet staan. Men zegt, bij voorbeeld: hi)
gedraagt zich als een hsld, en ook: hij gedraagt
zich als eenen held, schoon de eerste naamval hief
den voorrang schijnt te verdienen, dewijl het zoö
veel is als hij gedraagt zich zoo ah een held zicU
gedraagt. En dit blijkt nader bij de onpersoonlijke
wederkeerrge werkwoorden, alwaar het zelfstandige'
naamwoord insgelijks het voornaamwoord volgt, b;|
voorbeeld, het behaagde u , ais eenen vader .j dié
zijne hinderen liefheeft enz,; ahvair ah een vader f
in den eersten naamval, op het onbepaalde hef
zoude slaan, waarmede het intusschen niets te doerf
heeft.
§. 170. Sommige werkwoorden hebben, in he£
Nederduitsch, onk eenen tweeden n.iamval bij zich.-
Oudtijds was het gebruik van dezen naatnval bij
de werkwoorden zeer gemeen } en de geval!«u, waarin
dit
m