Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst, fl65
tie gedaante der onbepaalde wijs, als: ik heb hem
helpen dragen; wij hebben hem doen lagchen; gij hadt
toch kunnen antwoorden; ik heb het hem laten schrij-
ven; hij heeft het niet mogen zeggen', ik heb het op
den grond vinden liggen; hij is blijven steken', ik
had willen komen; wij hebben moeten betalen; hij
heeft leeren lezm; ik heb voelen hopen', ik heb hoo-
ren zingen', ik heb zien vallen enz.
i6c. Die werkwoorden daarentegen, welke de
onbepaalde wijs met te achter zich hebben , worden
in den volmaakt- en meer dan volmaakt verledenen
tijd, op de gewone wijze vervoegd, als: hij heeft
begeerd mij te spreken; niet: hif heejt mij hegeeren
te spreken; ik heb getracht, wetenschap te verkrij-
gen, niet: ik lub wetenschap trachten te verkrijgen.
Zoo oak: ik hcd gehoopt, gewenscht, verlangd u te
zien; hij heeft zich beijverd, rijk te worden; hij
heeft gezocht, zich te verontschuldigen', ik had ge-
meend, u eenen dienst te doen enz. Hiervan, ech-
ter, zijn, uitgezonderd staan, liggen zitten, van
welken het gebruik wil, dat zij, op dezelfde wijs,
als den werkwoorden, welke de onbepaalde wijs
zonder tc achter zich hebben, vervoegd worden;
bij voorbeeld; ik heb staan wachten; hij heeft lig-
gen slapen', zij hadden zitten schrijven. En hiervan
is komen, voor gebeuren, onderscheiden, door te
achter zich te nemen, als: hij is komen te overlij-
den.
R- ,5 7. f'er-