Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 (nederduitsche
zich colc dikwerf van de gebiedeiKle wijs, om eerl
mogelijk geval verkort uit te drukken: wees zonder
vriend, hoe veel verliest uw leven! dat is, wanneer
gij zonder vriend zijt.
140. De onbepaalde wijs der werkwoorden
stelt eene handeling, zonder bepaling-van eenen
persoon, voor, en grenst onmiddellijk aan de zelf-
standige naamwoorden. Men gebruikt dezelve, niet
alleen om de onzelfstandige eigenschap van zulke
werkwoorden, welke slechts eene algemeene betee-
kenis hebben, in haar geheel voor te stellen, bij
voorbeeld: ik wil gaan; ik zal schrijven; ik most
lagchen (doch hiervan straks nadert; maar ook als
een zelfstandig naamwoord, en wel met, cn zonder
lidwoord. Zonder lidwoord, in welk geval zij al-
leen als het onderwerp der reda, en gevolgelijk
slechts in den eersten naamval, kan gebruikt wor-
den, als; zich vlütig oefenen is ter verkrijging van
wetenschap voodzakeliik. Met een lidwoord, of
ook met een bijwoord, of zelfstandig naamwoord,
in welk geval zij echter alleen in het enkelvoud
kan gebezigd worden, als: het slapen is noodzakc
lijk voor de gezondheid; lang slapen is nadeelig;
veel wijn drinken is voor de gezonUheid schadelijk,
141. Wij hebben over oe deelwoorden, als
tot de onbepaaHe wijs der werkwoorden behooren-
de, in het eerste deil (*; re.ds in het breede ge»
han-