Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
str a ak k un s t.
2ss
doet gi/ morgen? voor: ik zal na eenige dagen te-
ru^ komen Wat zult gij morgen doen? Somwijlen
wordt ook de toekotneode tijd voor den tegco'
woordigeu gebezigd: ik hoop, hij zal reeds daar
zijn,
§ 133. Bijzonderlijk pleegt men, rn levendige
verhalen, om eene gebeurde zaak den toehoorder
als tegenwoordiij voor te stellen, den tegenwoordi«
gfn tijd, in plaats van den onvolmankt ver'edeien
tijd, te gebruiken, als: gisteren rijd ik van huis,
en zie, daar staat iemand, dien ik voor eenen hele'
laar aanzie, op dm n eg; ik reik hem eene aalmoes
toe enz. Intu:;:chsn behoort de.:e manier van zich
uit te driikken, deels tot de vertrouwelijke spreek-
taal des gemeenen levens, deels tot den dichterlij-
ken stijl.
§. 134. Het is een algemeene, en in alle talen
geldende regel, dat eene rede in denzelfden tijd
moet voortgezet worden, waarin zij begonnen is,
bij voorbeeld: ik disd alles, wat in mijn vermogen
jvas, niet geweest is. Maar, wel: ik heb alles ge-
daan , wat in mijn vermogen geveest is, O^n die-
zelfde reden moet ook het antwoord op eene vrasg
in denzelfden tijd van de vraag staan: zijt gij
reeds in Parijs geweest ? ja, ik ben daar geweest.
4. Over de wijzm der %'erkwoorden
S. 135. WorJt eci e zaak als sielüg, of ^eker
Vüor-