Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst.
2SI
werp bedektelijk aangeduid wordt, bij voovHeeld :
er it meer dan een wijsgeer geweest, die d t beweerd
hebben-, alwair meer dan eene meerderheid beie?-
kent. Ook wanneer het in het enkelvoud staande
voorwerp der rede verschillende soorten en betrek-
kingen aanduidt, als: de ware en de valsche zelf'
liefde komen daarin overeen enz.; alwaar het twee-
derlei bijvoegelijke naamwoord ware en valsche toont,
dat de naam van het voorwerp eenmaal verzwegen
is geworden. Of wanneer het voorwerp der rede ,
schoon in het enkelvoud uitgedrukt, echter eene
meerderheid van personen aanduidt, als: het meeste
' deel der Grieken plegen hunne kinderen in de schilder-
kunst te doen onder-wijzen. Doch dit laatste is thans
weinig in gebruik, maar kan somwijlen, in eenen
verhevenen, of dichterlijken stijl voegelijk gebezigd
worden.
§. 129, Nog is er eene oude, dikwerf te onregt
gewrankte, en door kiesche schrijvers menigmaal
als eene fraaiheid gebezigde spreekwijs, welke hier
in aanmerking komt, namelijk: daar is er, voor:
daar zijn er; daar is er, die zeggen, die meenen,
enz. {*).
130. Wanneer onderscheidene personen bij
een werkwoord gevoegd worden, dan geldt de eer-
ste persoon boven een tweeden, en de tweede bo-
ven
zie dit in het breede behandeld door b. nuijoECOPEB.
Pmtven, D. II., bl. S25. eu ver>'.5 D. III., bl. 4 en verv.,
A. KLUIT cp IIOOGSTRATrNS , bl. S4.1.