Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
(NEDERDUITSCHE
geefs cp uitlomstt Gif ^ b/ijde heep, hiht mj virh*
ien^ ïs (V tus'clicn gesttlde Jtöe te lang, dnn kriii
de hcrhali g vnn het persoonlijke voornaamwoord
nood?-akeliik ^ïjn, als: ^ij , die u zoo zeer vergie*
pen,, die alk wetten overtreden^ en de mensckheid be-^
leeaigd hebt ^ gii zult st*af lijden^
19. Wanneer twee en meer werkwoorden,
in eene tn dezelf'e rede, tot eenen en denzelfden
persoon behooren, kan en moet het voornaam-
woord, wanneer het eens gcbezi^^ is, de volgc ide
lieertn ver-iwegen worden, b;i voon>c-cld: ik kwam
en vond hem niet ücw't-l gij niets terfigt. ulioos
ledig tf,/, en trnrmr hni^Z'fam gaat ^ zoo zijt gij
voor dcz-^ 'zaak r.iei geschikt De rreemdeling hw m ,
hezag dc ïtad m riis> e weder spoe^^ifi weg Ik be*
nijd u uwe bekwaamheid niet, maar bewonder u,
en poog u na te streven
120. Wan^fcer twee v>lziniïen door een voeg-
woord nan elkander verbonden worden, ea het
werkwoord onmiddellijk daarop volgt; of wanneer
de eerste vjl.^in eenige lengte heeft, en het werk-
woord van hït voegwoord g:?cheiden is, dan
wordt de herhaling van het persoonlijke voornaam-
woord weder noodzakelijk, biï voorbeeld: doet gij
het tegen den raad uwer vrienden aan , en wilt gij^
dat ik u daarin helpe, enz. Ilij onderneemt het^
en vermoedelijk zal hij gelukkig slagen.
121» Dewijl de pctsoon, in de gebiedende
wijs der werkwoorden. alieen de aangesprokene
ptrsüon is, die juist dpor de onmiddellijke ^lanspraalc
reeds
ü