Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst. 1241
ten van deze en die, worden bij alie geslachten
en getal len gebezigd, als: dit is de vrouw, vnn
welke i!t u gesproken heb Zijn dat de mannen, dsi
ons wijsheid moHen leeren? Ook achteraan ge-
plaatst: is mijn vriend niet juist dat, wat uw broe-
der is?
100. Dikwerf wordt het voornaamwoord die,
dat, verkeerd, of overtollig gebruikt, bij voor-
beeld: zijne trouw die zal niet wankelen. Uw huis
dat zal verkocht worden. Somwijlen echter kan ziiiks,
om zekeri-n nadruk te g^ven, gevorderd worden,
als: de o'^waardige, welken ik zoo vele weldaden
bewezen heb, die is mijn verrader geworden 1
101 Even zr>o verkeerd is het, een aanwij-
zend voornaamwoord, als een bijwoord, door het
werkwoord Vtin zijn zelfstandig naamwoord te
scheiden, als: de zaak is deze; het verhaal is dit,
enz., in plaats van: dit is de zaak; het verhaal
komt hierop neder, enz.
§. 102. in plaats van de aanwijzende voornaam-
woorden deze en die, gebruikt men ook hier en
daar, in de gebogene naamvallen; doch alleenlijk
van zaken, en niet van per-ionen, sprekende, als:
hiervan (van deze zaak) gewa/rgt hij; daaraan (aan
die zaak) geloo'i hij eu;;.
S 10.?. Degene en diegem worden op zich el-
ven staande, of in betrekking tot een zelfstandig
naamwoord gebezigd, en moeten altoos ten betrek-
kelijk voornaanuvoord nch'cr zich heblien , bij voor.
beeld: degene, die mij zijne vriendschap beuijsi.,
Q en