Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
(NEDERDUITSCHE
zich heeft: si heb het van niemanddan van hem
gehoord. (*)
3. Bezittelijke voornaamwoorden.
S, 79. De bezittelijke vcprnaamwoorden flaan me-
de , wanneer zij een zelfstandig naamwoord bij zich
hebben, voor hetzelve, en nemen deszelfs geslacht
en getal aan, bij voorbeeld: de deugd brengt hare
helooning met zich\ het misdrijf heeft altoos zijne
heilloQze gevolgen.
80. Dat de bezUtelijke voornaamwoorden des
derden persoons 200 wel het geslacht des bezitters,
als dat der bezitting beteekenen, door zijn voor
het mannelijke en onzijdige, en kaar voor het vrou-
welijke te bezigen, is boven reeds aangewezen, ("t)
En, om deze reden, zegt men ook van eenen ko-
ning zijne majesteit^ van eene koningin hare majes»
telt ^ van eenen vorst zijne hoogheid^ en van eene
vorstin hare hoogheid enz.
81. De bezittelijke voornaamwoorden worden,
even
(*) De misstelling van als voor éan^ achter den vergrootenden
trap der bijvoegelijke naamwoorden, gelijk ook achter niets^
niemand i geen , nergens^ nosit ^ anders y te veel enz., Is, onmid-
dellijk na dc komst van den Henog van al va (1568) in gebruik
gekomenj en, voor dien tijd zal men bezwaarlijk eene enkele
plaats kumien aantoonen, waar als, voor dan gebezigd wordt.
Zie D. uu IJ D EC OBER Proeve van taal- en dichtkunde, D. I.»
bl. 392.
ct) D. J bl. 109 en vervolg.