Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 (nederduitsche
dat geval, het persoonlijke voornaamwoord de plaats
van het wederkeerige zich, bij voorbeeld: hij eigende
het zich niet toe, maar wemchte dat het hem gege-
ven wierde^
S- 73- Intusschen moeten wij hier ten sterkste
waarschuwen tegen het thans in zwang komende
verkeerde gebruik van het meervoudige zich voor el-
kander , bij voorbeeld: zij hebben zich daar gespro-
ken, in plaats van: zij hebben eikanUer daar gespro-
ken. Zie verder ten aanzien van het wederkeerige
:ajn, haar, hun, bij de bezittelijke voor-
naamwoorden.
74. Dewyl de persoonlijke voornaamworrden,
in vele gevallen, betrekkelijk zijn, eu op den te vo-
ren genoemden persoon slaan, zoo zon men dikwerf
onzektr kunnen wezen, inzonderheid wanneer twee
of meer personen vooraf gaan, op welke van die
het persoonlijke voornaamwoord betrekkelijk gemaakt
moet worden; waarom het dikwijls noodzakelijk is ,
ter vermijding van dubbelzinnigheid, in plaats van
een persoonlijk voornaamwoord des derden per-
soons, de aanwijzende voornaamwoorden die, de-
zelve enz. te gebruiken, bij voorbeeld ; de veldheer
Xiel in den slag , en toen de heelmeeeter hem wilde
verbinden, k%eeg hij eenen kogel door het hoofd-, al-
wasr hij op den veldheer zoude slaan; en daar hier
eigenlijk de heelmeester bedoeld wordt, dient men
dus te zeggen: kreeg dezelve eenen kogel «nz,
lp andere gevallen neemt men de dubbelzinnigheid
weg