Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
aoo
nederduitsche
maar: de ondersteuning van den man, wanneet de
man ondersteund wordt- Zoo ook: onder het
bouwen van deze kamer, niet: onder het bouwen
dezer kamer, dewijl dit laatste eigenlijk zou be-
teekenen , dat de kamer zelve bouwde enz. Doch
deze onderscheiding is meer willekeurig, dan ge-
grond, en wordt althans door het eenparige ge«
zag van achtbare schrijveren geenszins gewettigd.
Ook zal de zamenhang, doorgaans, alle dubbel-
zinnigheid wegnemen.
36. Ten aanzien van de laatste bijzonderheid
merk ik aan , dat men het achterste onveranderd
blijvende zelfstandige naamwoord als eenen twee-
den naamval kan beschouwen , waarbij, of het
teeken van den tweeden naamval, of het voorzet-
sel van verzwegen wordt. Een snoer peerlen\ eene
menigte vogelen; eene rij soldaten; een aantal mei.-
schen; een stapel boeken; eene bende ruiteren; eene
kudde schapen ; eene vloot schepen ; drie gulden
vfinst; zes stuivers verlies; honderd gulden voor»
deel; eene gulden schade, enz.
§. 37. In geval twee tv>reede naamvallen plaats
hebben, wordt de eene door den anderen be-
heerscht, als: de verbindelijkheid der wetten der
fiatuur. Veroorzaken twee, of meer tweede naam-
vallen een wangeluid , dan is de omschrijving van
eenen derzelve door van noodzakelijk, bij voorbeeld:
de invloed der welsprekendheid van den redenaar; het
uitwerksel van den ijver mijns vaders', een voedsel
van de afgoderij des heidendoms', de sukkelingen
des