Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
l6i
•winkelknecht; het kind van den huizes voorregt,
enz, C*^
34. Niet alïijd wordt de tweede naamval dooï
verbuiging van het zelfstandig naamwoord ge-
vormd; maar hiertoe moet men dikwerf het voor*
zetsel yan te hnlp roepen; zoo als blijkt uit de
gezegden; eene vrauw van hooge afkomst \ een Schtc*
dammer van geboorte'., een rok vctn zijdeeen jon*
geling yan groote verwachting^ enz. (Zie verder
in bet eerste dtel^ bij de naamvallen, alwaar
hieromtrent verdere aanwijzing gegeven wordt. Ct)
35« Dikwerf heeft men hec niet onverschillig
geacht, o.f men den tweeden naamval door ver-
buiging, of door middel van het voorzetsel van
vorme; en men oordeelde, dat het eerste geval
dan plaats had, wanneer een zelfstandig naam-
woord, of als zelfstandig gebezigd werkwoord,
in eenen hedrijvenden, en het laatste, wanneer
het in eenen lijdenden zin genomen werd. In ge-
volge hiervan zou men, bij voorbeeld, moeten
zeggen: ae ondersteuning des mans^ wanneer be-
doeld wordt, dat de man iemand ondersteunt;
maar:
(•) Het is opmerkelijk, dat in de hier aangetogene voorbeelden,
de woorden koning, ktizcr^ graaft oom en kind onreranderd blij-
ven. IMen leze hierover l. ten i ate^ Aanltiding enz. D, f,
bl. 353 ; f. van lelijveld in zijne aanteekening op b. hüij»
DECOPRRS Protvty D. IIT., bl. 16Ó en Tcr*., alwaar verschei-
dene dergelijke voorbeelden uit m. stoke en anderen bijgebragt
"worden, als: dit gravt Aernoun sme was, Zoo ook bij v om-
del: tan Koning Adams hof,
Ct3 Blad^. 76- s. 154»
O 5