Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
s13
5. 24. Niets is gewoner, dan liet bepalende lid-
woord te verkorten, en voor de, of den, V,
\oox het, en 'j, voor des, te schrijven, als:
dergang, V geluk, 's menschen, enz., voor<^ö, of
den ondergang, het geluk, des menschen, enz.
Doch, daar in onze taal de woorden met alle hun-
ne letteren geheel uitgesproken worden, zoo is
het best, zich van deze verkorte schrijfwijs altoos
spaarzaam te bedienen, en dezelve bij de Dichters
als eene dichterlijke vrijheid te beschouwen. In
sommige gevallen echter is de verkorting van 'j
voor des algemeen aangenomen, als: buiten 's
Lands, binnen 's dijks, onder 'i hands, enz.
B. OVER DE ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
I. Verbinding van twee, of meer zelfstandige
naamwoorden.
25. Twee of meer zelfstandige naamwoorden
worden voornamelijk op tweederlei wijs met el-
kander verbonden, in zoo verre zij in eene gelijke ,
of in eene ongelijke betrekking tot elkander staan.
In het eerste geval zijn zij, of verscheidene bena-
mingen van verscheidene naast elkander geplaatste
zaken , of verscheidene benamingen van eene en
dezelfde zaak; of het eene strekt tot verklaring
en nadere bepaling van het andere. In alle deze
opzigten staan zij in denzelfden naamval. In het
andtre geval zijn de betrekkingen menigvuldig,
O 3 «