Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
240 nederduitsche
geslacht, dan is de herhaling van het lidwoord
volstrekt noodzakelijk, bij voorbeeld: de dood en
het leven — het geloof, de hoop en de liefde. Voor-
al in de verbogene naamvallen; ter uitbreiding van
de eer en den naam des Allerhoogsten, niet van de
eer en naam. Zoo ook: voor den tijd en de eew
vigheid, of zonder lidwoord: voor tijd en eeuwig-
heid.
22. Niet minder noodzakelijk is de herhaling
van het lidwoord de, wanneer het eene zelfstandi-
ge naamwoord enkelvoudig, en het andere meer-
voudig is, bij voorbeeld: ik bezag de boekerij en
de kunstkamers van mijnen vriend. Inzonderheid,
wanneer die woorden van verschillend geslacht
zijn. Men zegt derhalve verkeerdelijk; die zich
aan den wellust en ij delheden dezes levens overgeven ,
in plaats van: aan den wellust en de ijdelheden enz,
23, Om den nadruk te versterken , en eenige
zaken onderscheidenlijk te noemen, worden de
lidwoorden dikwerf herhaald, schoon de naam-
woorden van eenerlei geslacht zijn, bij voorbeeld:
zoude ik het ambt, het goed, het leven in de waag-
schaal zetten (*)? Inzonderheid, wanneer twee
zelfstandige naamwoorden met en verbonden zijn,
als: de edelman en dc boer. Het niet bepalende lid-
woord een moet, in dc meeste gevallen, herhaald wor-
den : eene roos en eene tulp zijn twee schoone bloemen»
%, 24,
zlj Terder a. woonen, Spfaahk. bl. 238.