Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. l6i
ook om van een bepaald voorwerp onbepaald te
spreken, by voorbeeld: hu is een braaf man-, het
zijn maar kinderen. Of om eene rede onbepaald
te beginnen, als: het gebeurde eens enz. Door
de gedurige herhaling van dit het, kan eene wan-
luidendheid veroorzaakt worden, welke men dient
te vermijden, bij voorbeeld: veroorloof het mij,
het u te zeggen, dat ik het niet gelooven kan; waar
het de twee eerste malen overtollig is.
18. Het niet bepalende lidword een kan wel
zonder zelfstandig naamwoord staan, doch alleen-
lijk dan, wanneer het op een kort voorgegaan
zelfstandig naamwoord betrekking heeft; in welk
geval het, in opzigt tot deszelfs naamval, van het
werkwoord afhangt, bij voorbeeld: %'ie geeft mij
een bock? Hier is er een. Geef mij uwe pen, in-
dien gij er eene hebt.
19. Daar een slechts in het enkelvoud staat,
en niet van velen kan gezegd worden, zoo gebruikt
men de naamwoorden in het meervoud, zonder
lidwoord, of men bezigt bij dezelve het algemee»
ne telwoord eenige, als : eene vrouw heeft het mij
gezegd', meervoud: vrourven, of eenige vrouwen
hebben het mij gezegd.
20 Het bepalende lidwoord kan dikwerf bij
verscheidene op elkander volgende zelfstandige
naamwoorden van hetzelfde getal gevoegd worden,
als: de gierigheid, hoogmoed en arg-^vaan van de*
zen man,
21. Zijn de naamwoorden van verschillend
O 2 ge*