Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
aoo NEDERDUITSCHE
dig naamwoord overeenkomen, als: in den tuin
wandelen; op de tafel leggen; de kracht des geloofs ,
der waarheid enz. Voor zamengestelde zelfstandi-
ge naamwoorden volgen zy het geslacht van het laat-
ste, bij voorbèeld: het hulpmiddel, de kerkgang txiz,
§. 15. Beide lidwoorden staan voor hun zelfstan-
dig naamwoord; ook voor de daarbij gebezigde
bijvoegelijke naamwoorden, als: het huis; het gr OO'
te huis; het groote oude huis; de twee gisteren ont-
vangene brieven; een van hier afgevaardigde bode,
enz. Doch de hoogst mogelijke verstaanbaarheid
en welluidendheid verbieden alle harde en lange
tusschenvoegsels tusschen het lidwoord en het
zelfstandige naamwoord, bij voorbeeld: de God
en haren Echtgenoot getrouwe Elvire, voor: Elvi'
re, die God en haren echtgenoot getrouw is. In-
zonderheid, wanneer daarbij voorzetsels gebezigd
worden, als: de met witte paarden bespannen wa-
gens reden vooraf, voor: de v/agens, welke met
witte paarden bespannen waren enz.
S. i6. Het bepalende lidwoord kan nimmer zon-
der zelfstandig naamwoord gebezigd worden, uit-
gezonderd het onzijdige het, hetwelk dikwerf voor
het aanwijzende voornaamwoord dat, of hetzelve ^
gebruikt wordt, als: hebt gij het dichtstuk van N.
gelezen? Ik ken het niet. Waar is mijn boek?
IJ et is hier, of hier is het.
S. 17. Dit het dient ook, om eene onbekende
oorzaak aan te duiden, als: het dondert, het re-
gent , enz. (zie ONPERSOO^LIJKE WERKWOoauEN) ;
ook