Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst. 20j»
Zoo ook in vele deels spreekwoordelijke,
deels figuurlijke uitdrukkingen, als: nood breekt
vet; luiheid teelt arnïoede i arinoede zoekt list; hon-
ger maakt raauwe hoonen zoet% Iéts voor oogen hou-
den-, men kan geen ijzer met handen breken; in
slaap vallen; op stal staan; om hals brengen-, naar
huis gaan; zonder hoop; ionder uitstel enz.
iê. Insgelijks, wanneer verscheidene zaken
achter elkander opgeteld worden, zij mogen al of
niet door een voegwoord verbonden zijn; bijzon-
derlijk in den hartstogtélijken spreek- of schrijfstijl ,
welke èene korte eri krachtige Uitdrukking vordert i
als: goed, eer, leven, ja alles is verloren-, geduld
en hoop, tijd en geluk maken alles mogelijk,
§. 13. Buiten deze en dergelijke gevallen het
bepalende lidwoofd weg te laten, wanneer iets
bepaaldelijk aangeduid moet worden, bij voorbeeld:
einde kroont v/erk, voor het einde kroont het werk ^
is geheel sti'ijdig Snöt den aSrd der Nederduitsche
taal; schoon die naamwoorden, welke iets onzelf-
standigs en alleen in beschouwing bestaalide, maar
alë zelfstandig aangemerkt wordende , voorstellen ^
het lidwoord dikwerf kunnen ontberen, dewijl het
onverschilHg kan wezen ^ hoe zij gebruikt worden ,
bij voorbeeld: waarheid liefhebben, of de waarheid
liefhebben I geleerdheid laat zich niet voor geld koo-
pen, oi de geleerdheid enz.
14. De bepalende en niet bepalende lidwoor-
den moeten, even als de bijvoeglijke naamwoorden;
in geslaèht, getal, eii naamval met hun zéU'staii-
Ö dig